About

AFO

Agder forum for oversettelsesvitenskap (Agder Forum for Translation Studies) is a research group affiliated to the University of Agder’s Faculty of Humanities and Education

Translation Studies is an interdisciplinary field of research encompassing multiple theoretical and methodological approaches to the study of multilectal, mediated communication. Translation scholars explore a range of professional, institutional and participatory translation sites from print to digital culture. Adopting a growing range of perspectives, translation scholars explore the cognitive activity of the communicators involved; translation as a social practice driven by evolving relations between social agents and technologies; or the multimodal dimension of texts and discourses travelling across languages and cultures.

Research undertaken by AFO members reflects this diversity. Broadly speaking, the main thrust of the group’s work may be organized within four main areas: audiovisual and multimodal translation, the sociology of translation, cognitive approaches to translation, and translation technologies.

Our research group plays a leading role in establishing a Norwegian national research network in Translation Studies and developing translator training programs in the country. AFO members are involved in delivering the first and only dedicated MA program in translation in Norway and planning a project to map the landscape of translation in Norway, both in terms of professional practices and policy-making in a range of key areas.

Oversettelsesvitenskap er et tverrfaglig forskningsfelt som omfatter ulike teoretiske og metodologiske tilnærminger til studiet av flerspråklig og oversatt kommunikasjon. Oversettelsesforskere undersøker en rekke profesjonelle, institusjonelle og deltakerinitierte oversettelsesarenaer fra skriftmedier til digitalkultur. Fra et mangfold av perspektiver utforsker oversettelsesforskere den kognitive aktiviteten til de involverte i kommunikasjonssituasjoner; oversettelse som en sosial praksis drevet fram av dynamiske forhold mellom sosiale aktører og teknologi; eller den multimodale dimensjonen ved tekster og diskurser som reiser mellom språk og kulturer.

Forskningen til medlemmene av AFO gjenspeiler dette mangfoldet. I det store og det hele kan gruppas arbeid deles inn i fire hovedområder: audiovisuell og multimodal oversettelse, oversettelsessosiologi, kognitive tilnærminger til oversettelse og oversettelsesteknologi.

Forskningsgruppa vår har en ledende rolle i etableringen av et nasjonalt nettverk for oversettelsesvitenskap, samt i utviklinga av ei oversettelsesutdanning i Norge. AFOs medlemmer utvikler det første og foreløpig eneste masterprogrammet for oversettelse i Norge, og vi planlegger et prosjekt for å kartlegge landskapet for oversettelse i Norge, både når det kommer til profesjonelle praksiser og utviklinga av oversettelsespolitikk på en rekke viktige samfunnsområder.

© UiA 2024